ทนายคดีแรงงาน.com099 464 4445

เปิดหน้าต่อไป

ที่ตั้งและเบอร์ติดต่อศาลแรงงานทั่วประเทศ

ศาลแรงงานกลาง (กรุงเทพมหานคร)

ที่ตั้ง 404 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เขตอำนาจศาล ในเขตกรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 02 235 1500-8

โทรสาร 02 235 2471

ศาลแรงงานภาค 1 (จังหวัดสระบุรี)

ที่ตั้ง 42 หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เขตอำนาจศาล นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี

สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ

โทรศัพท์ 036 376 350

โทรสาร 036 376 358

ศาลแรงงานภาค 1 (สาขาพระนครศรีอยุธยา)

ที่ตั้ง อาคารศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา (หลังเดิม)

ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เขตอำนาจศาล นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี

สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ

โทรศัพท์ 035 252 586

โทรสาร 035 252 588

ศาลแรงงานภาค 2 (จังหวัดชลบุรี)

ที่ตั้ง 62 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 20000

เขตอำนาจศาล ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี

สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด

โทรศัพท์ 038 287 942

โทรสาร 038 287 942

ศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง)

ที่ตั้ง อาคารศาลจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบล

เนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 20000

เขตอำนาจศาล ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี

สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด

โทรศัพท์ 038 015 727

โทรสาร 038 015 728

ศาลแรงงานภาค 3 (จังหวัดนครราชสีมา)

ที่ตั้ง 6 ถนนกำแพงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เขตอำนาจศาล นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร

โทรศัพท์ 044 230 497

โทรสาร 044 243 594

ศาลแรงงานภาค 4 (จังหวัดอุดรธานี)

ที่ตั้ง 104 หมู่ 3 ถนนนิตโย (อุดร-สกล) ตำบลหนองนาคำ

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

เขตอำนาจศาล อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม

มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย

หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

โทรศัพท์ 042 180 824-6

โทรสาร 042 180 822-3


ศาลแรงงานภาค 5 (จังหวัดเชียงใหม่)

ที่ตั้ง 555 หมู่ 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

เขตอำนาจศาล เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่

แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

โทรศัพท์ 043 112 228-30

โทรมาน 043 112 231 

ศาลแรงงานภาค 6 (จังหวัดนครสวรรค์)

ที่ตั้ง 999 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

เขตอำนาจศาล กำแพงเพชร นครสวรรค์ ตาก พิจิตร

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

โทรศัพท์ 056 227 271

โทรสาร 056 227 272


ศาลแรงงานภาค 7 (จังหวัดกาญจนบุรี)

ที่ตั้ง 4 หมู่ 12 (อาคารศาลจังหวัดกาญจนบุรี)

ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 71000

เขตอำนาจศาล กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

โทรศัพท์ 034 564 223 - 4

โทรสาร 034 564 225


ศาลแรงงานภาค 8 (จังหวัดภูเก็ต)

ที่ตั้ง 25 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต 83000

เขตอำนาจศาล ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร

ระนอง กระบี่ และพังงา

โทรศัพท์ 076 220 719

โทรสาร 076 355 552 

ศาลแรงงานภาค 9 (จังหวัดสงขลา)

ที่ตั้ง 1 ถนนชลาทัศน์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา

จังหวัดสงขลา 90000

เขตอำนาจศาล สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี และ

นราธิวาส

โทรศัพท์ 074 312 789

โทรสาร 074 312 133